search icon

PROUD Awards

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง เราคนยุคใหม่ก็ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้เร็วทันโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิต หรือการตามเทรนด์เพื่อให้เข้ากับแบบฉบับสังคม การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างโอกาสให้เราได้กลับมาโฟกัสตัวเอง พัฒนาความคิดความกล้าให้ทันตามยุคสมัย 

PROUD จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย และไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ในปัจจุบัน

เราวิเคราะห์และพัฒนาฟังก์ชั่นฝาน้ำตาลที่สามารถตวงปริมาณได้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสูงสุด และมีประสบการณ์อันดีจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของ PROUD

 

และในปี 2021 นี้ ขวดน้ำตาลของ PROUD ได้รับรางวัลจากหน่วยงานอันทรงเกียรติ

จำนวน 4 รางวัลด้วยกัน ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างยิ่ง

 

January 2021 :

ขวดน้ำตาล PROUD ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ประเภท โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

S__3964931.jpg

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation Awards) จัดประกวดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นับตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม
 

June 2021 :

ขวดน้ำตาล PROUD ชนะเลิศ การประกวดบรรจุภัณฑ์ THAISTAR PACKAGING AWARDS 2021 ประเภท Consumer Package

เมื่อวิถีของผู้บริโภค “เปลี่ยน”  วิถีของการออกแบบ การผลิต การจำหน่าย และการจัดการ ก็ต้อง “ปรับ”  และ “เปลี่ยน” เช่นกัน โดย THAISTAR PACKAGING AWARDS ในปี 2021 นี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด " Sustainability for Next Normal วิถีใหม่ ที่ยั่งยืน "  ไอเดียเล็กๆ ที่เริ่มจากตัวคุณ ก็สามารถเปลี่ยนโลกไปนี้ให้ดีขึ้นได้ .. อย่างยั่งยืน!
Thaistar Packaging Awards

 

July 2021 :

ขวดน้ำตาล PROUD ได้รับรางวัล Design Excellence Award 2021 (DEmark) ชนะเลิศในประเภท Packaging

messageImage_1635479713894.jpg

รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจาก Prime Minister’s Export Award (PM Award) สาขา Best Design ซึ่งเดิมพิจารณาให้รางวัลจากกระบวนการพัฒนาสินค้าเป็นหลัก ในปี 2551 สำนักได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสู่การพิจารณาตัวสินค้าที่มีการออกแบบดีเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นใหม่ในชื่อ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย และขยายตลาดสินค้าไทย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในระดับนานาชาติ

 

August 2021 :

ขวดน้ำตาล PROUD ได้รับรางวัล PM Export Award 2021 ประเภทรางวัลผู้ประกอบการนวัตกรรมดาวเด่น Aspiring Innovation

2.jpg3.jpg

รางวัลนี้มอบโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ PM Award 2021 (Prime Minister's Export Award 2021) สุดยอดรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้กับผู้ประกอบการไทย ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก โดยปี 2021 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 30 ภายใต้แนวคิด ” SUCCEED BEYOND SUCCESS  ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จที่มากกว่า"

PROUD ภายใต้การบริหารงานของ KI Sugar Group ผู้ผลิตและจำหน่ายสัญชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงในตลาดโลกมาตั้งแต่ปี 1965 เราภูมิใจที่ได้ส่งมอบน้ำตาลที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคทุกคนควรได้บริโภคสิ่งที่มีคุณค่าและมีคุณภาพสูง เพื่อประโยชน์ของคนไทย

Article

Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle คืออะไร

ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าที่สุด ลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จากหลักการ 4R and Upcycle

More

ICUMSA คืออะไร? (ไอคัมซา?)

ICUMSA ย่อมาจาก International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis คือหน่วยที่ใช้วัดค่าสีของน้ำตาล

More

น้ำตาลเป็นสาเหตุของเบาหวานและโรคอ้วนจริงหรือ? รวมหัวข้อที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับน้ำตาล

น้ำตาลเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกาย ควรบริโภคน้ำตาลที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน แต่ก็ยังมีหลายหัวข้อที่เราเข้าใจผิด เกี่ยวกับน้ำตาลทราย

More